Som Escola, som Banda

Fredi's Jazz Band

MÉS INFORMACIÓSom Escola, som Banda

La Fredi’s Jazz Band, neix l ’any  2013 com a formació instrumental de l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou de Matadepera, amb l ’intenció de gaudir d ’aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos creixer com a persones. Estar en contacte amb aquesta força única, fa que ens uneixi a tots.

La Fredi’s Jazz Band, nace en el año 2013 como formación instrumental de la Escuela Municipal de Música Frederic Mompou de Matadepera, con la intención que sus miembros disfruten de este lenguaje universal que es la música, compartiéndola, trabajando en equipo y creciendo como personas. Estar en contacto con esta fuerza única, nos une a todos.

Fredi’s Jazz Band was started in 2013 as an instrumental foundation of the Municipal School of Music Frederic Mompou de Matadepera, with the intention that its members enjoy the universal language of music, sharing, teamwork and growing as a group. Being in touch with this unique force unites the group.